جشنواره فیلم فجر - دوره سی و سوم

زمان : بهمن ماه 1393

هیات انتخاب :

بخش سینمای حقیقت (مسابقه آثار مستند): عزیز الله حاجی مشهدی، محمد شکیبانیا ، جعفر صانعی مقدم ، پیروز کلانتری، محمد حسین مهدویان

بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر:

محمد احسانی، احمد امینی، محمد علی باشه آهنگر، بهنام بهزادی، مجید رضا بالا، سید رسول صدر عاملی، حسین کرمی

هیات داوران :

بخش سینمای حقیقت (مسابقه آثار مستند): حبیب احمد زاده ، مهرداد اسکویی، محمدرضا اصلانی ، محمد علی فارسی ، سید مانی میر صادقی

بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر:

مجید مجیدی، عب