جشنواره فیلم سبز
جشنواره فیلم سبز

 

جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران با هدف شناسایی و نمایش بهترین آثار سینمایی و هنرهای تجسمی مرتبط با حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در سطح ملی و بین المللی، برگزار می شود.

جشنواره فیلم سبز ایران، به همت سازمان حفاظت محیط زیست، تاکنون در شش دوره برگزار شده است.


 

لیست دوره های برگزار شده جشنواره فیلم سبز

  1. اولین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
  2. دومین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
  3. سومین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
  4. چهارمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
  5. پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران
  6. ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران