دومین جشنواره فیلم سبز ایران

زماناسفند ماه ۱۳۷۹

شعار جشنواره محیط زیست در آیینه گفتگوی تمدنها


 در این دوره از جشنواره، تعداد ۴۶۰ فیلم از ۱۸ استان کشورمان، حضور داشتند . که تنها در شش استان موفق به جذب مخاطبی نزدیک به ۵۶٫۵۰۰ نفر گردید .

از ۱۳ کشور خارجی ۳۷ اثر به این جشنواره راه یافت که کشور آلمان با ۸ عنوان و آمریکا و هندوستان هر کدام با ۷ اثر در این جشنواره حضور یافتند .

بر اساس موضوعات منشور جشنواره ۱۰۱ اثر در زمینه آموزش مسائل زیست محیطی و جلب مشارکت های مردمی و ۲۴ عنوان فیلم در مورد آلودگی ها ( هوا ، صدا ، منابع آبی و خاکی ) بیشترین طیف آثار ارسالی را به خود اختصاص دادند .

از مجموع آثار رسیده به این جشنواره به تفکیک مخاطبان ۲۰۰ اثر مخصوص بزرگسالان ، ۴۲ اثر مخصوص متخصصان و ۱۱۹ اثر مخصوص کودکان و نوجوانان بوده است.

در بخش جانبی نمایش آثار به صورت همزمان در ۲۹ نقطه کشور و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی با هدف ایجاد ذهنیت مشترک بین هنر مندان و متخصصان و دانشجویان محیط زیست و ایجاد ارتباط با سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی فعال در زمینه محیط زیست جهت توسعه نقش مردم و نهادینه کردن آن و مردمی شدن هرچه بیشتر این جشنواره از اقدامات انجام گرفته در این دوره بوده است .

لازم به ذکر است استقبال مردم در استانهای محروم از جمله موارد قابل تامل در این جشنواره به شمار میرود که به طور مثال در استان چهار محال و بختیاری ۱۴۰۰۰ نفراز آثار جشنواره دیدن کردند .


 

فهرست برگزیدگان و لیست جوایز جشنواره :

  • فیلم ” موجودات ریز و خارق العاده ” از کشور فرانسه مقام نخست
  • فیلم ” آب و عاطفه ” از کشور ایران مقام دوم
  • فیلم ” راز گل ” از کشور ایران ، مقام سوم