سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی

زمان : 1355

کشورهای شرکت کننده

 

تعداد 24 کشور خارجی در سیزدهمین دوره برگزاری جشنواره شرکت کردند.

 

فیلم ها :

تعداد 94 فیلم خارجی و ایرانی از 24 کشور جهان به منظور شرکت در جشنواره پذیرفته و داوری شد.

 

گزارش کوتاه جشنواره "

 سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیم های آموزشی با شرکت 24 کشور جهان ، با دریافت 94 فیلم خارجی و ایرانی ، با هدف گردآوری و نمایش فیلم هایی که راه های تازه ای برای آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ارایه می کنند ، برگزار شد.

 جشنواره این دوره علاوه بر تهران‌، در شهرهای رشت ، ساری ، زاهدان ، کرمان ، شیراز ، اصفهان ، تبریز ، رضاییه ، سنندج ، کرمانشاه ، خرم آباد ، اهواز و بوشهر نیز برگزار شد.

 

 فهرست برگزیدگان جشنواره :

 گروه علمی ، آموزشی

 فیلم عشق زنگ زده /از مجارستان

 

 گروه تربیتی 

 فیلم نقش معلم در تعلیم و تربیت/ از مجارستان

 

 گروه علوم اجتماعی

 فیلم ابوریحان بیرونی/ از شوروی

 

 گروه درسی

 فیلم دگردیسی حشرات/ از انگلستان