مستند «ایران سرزمین طبیعت های زیبا» از مجموعه مناظرایران/ 16 م.م رنگی/19  دقیقه/تولید 1352


کارگردان: هوشنگ شفتی


 پژوهشگر: هوشنگ شفتی


فیلمبردار: فریدون قوانلو


 موسیقی متن : لوریس چکناواریان


 تهیه کننده: وزارت فرهنگ و هنر-اداره کل امور سینمایی

به سفارشسازمان جلب سیاحان ایران


 خلاصه فیلم: 

 مستند «ایران سرزمین طبیعت های زیبا»، یک قسمت از مجموعه مستند مناظر ایران است که به سفارش سازمان جلب سیاحان ایران ساخته شده است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید